Pplk. let. i. m. Jaroslav Křížek

Jaroslav Křížek Jaroslav Křížek se narodil 10. června 1914 v Dolní Sytové. V Sytové vychodil obecnou školu, měšťanku v Jilemnici. V Lomnici nad Popelkou se vyučil truhlářem.

Absolvoval školu leteckého dorostu v Prostějově (1934-1936). Elementárním pilotním výcvikem prošel v období od 6. května - 21. srpna 1935, pokračovacím od 1. září 1935 - 17. července 1936. V tomto ročníku byli nejen vysocký Karel Kopal a stanovský Ota Žanta, ale i Josef František, který se proslavil v Bitvě o Británii.

Zařazen k 3. leteckému pluku, 9. letce. V září 1936 povýšen na svobodníka, v březnu 1937 odvelen k 1. leteckému pluku "T. G. Masaryka", 1. letce. Na podzim téhož roku je povýšen do hodnosti desátníka a přemístěn 61. letce. Během působení u 61. letky prošel výcvikem pro létání podle přístrojů a v noci. U této jednotky slouží až do okupace, kdy opouští armádu v hodnosti četaře. O jeho přechodu za hranice se nedochovaly žádné zprávy; nejpravděpodobněji se však jeví přechod po stejné cestě jako Jan Vlk, tj. přes Bílý Kříž v Beskydech.

Pohřeb J. KřížkaJeho další cesta není podrobně známa; na základě pohlednic, které zaslal domů z Krakova a z Paříže, lze usuzovat, že velmi brzo po příchodu do Polska pokračoval do Francie. Na toulouské letiště Francazal se skupina čs. letců, mezi nimi i J. Křížek, dostala na podzim 1939. Při jednom z cvičných letů se jeho letoun dne 15. listopadu 1939 kolem 11 hodiny dopolední (bombardovací Bloch 200) srazil ve výšce 500 metrů s Potezem-25. Místo nehody bylo vzdáleno asi 10 kilometrů jižně od letiště Francazal. Nikdo ze 7 letců (6 Francouzů, Jaroslav Křížek) nehodu nepřežil (Vilém Bufka ve své knize uvádí počet 14 obětí;7 mrtvých udávám na základě dopisu O. Hořejšího a knihy V. Němečka "Vojenská letadla - mezi dvěma světovými válkami", kde uvádí počet členů osádky u Potez-25 dva a u MB-200 čtyři). Popis Křížkovy nehody lze najít např. v publikaci Viléma Bufky "Bombardér T-2990 se odmlčel" (str. 66-68). Dne 17. listopadu se konal pohřeb. Jaroslav Křížek byl pohřben v Toulouse. V roce 1963 byly ostatky přemístěny na vojenský hřbitov La Targette.

Rozkazem z 15. října 1946 byl Jaroslavu Křížkovi udělen in memoriam Československý válečný kříž 1939. 25. ledna 1947 obdržel in memoriam Čs. medaili za chrabrost. In memoriam byl povýšen do hodnosti plukovníka letectva. Hrob Jaroslava Křížka v Toulouse - listopad 1939

novinky | životopisy | literatura | odkazy | kniha hostů
TOPlist