Plk. let. i. m. Otakar Žanta

P/O Ota ŽantaOtakar Žanta se narodil 20. března 1915 ve Stanovém (tehdejší okres Jilemnice). V rodném Stanovém vychodil obecnou školu a ve Vysokém nad Jizerou měšťanku. Zaměstnání nastoupil v Praze-Hostivaři, lákalo jej však létání, a tak si 8. dubna 1933 podal přihlášku do školy leteckého dorostu. 24. června 1933 obdržel předvolání k lékařským testům. Ty proběhly 26. června 1933 v Josefově. Součástí testů bylo měření výšky, vážení, objem prsou, zkouška moči, rentgenové vyšetření, prohlídka zubů, očí, uší, krku, nosu a krevního tlaku. V červenci 1933 obdržel telegram následujícího znění: "Uznán jako letec neschopen." V roce 1934 si tedy podal přihlášku znovu a tentokrát byl přijat. Podobně jako on byl přijat i Karel Kopal. Škola započala pěchotním výcvikem, pokračovala výukou letecké teorie, na níž navazoval elementární pilotní výcvik, po němž musel úspěšný absolvent prodělat ještě pokračovací pilotní výcvik. K prvnímu samostatnému letu se O. Žanta dostal 15. 12. 1935. V srpnu 1936 byl vyřazen v hodnosti svobodníka - v celkovém hodnocení se umístil jako 2. z 66. pilotů. Na památku svého úspěchu si vylepil Žanta do svého deníku výstřižek z místního tisku, který úspěch zdejších letců komentoval: Mladí letci - Ota Žanta ze Stanového a Karel Kopal z Vysokého nad Jizerou absolvovali před nedávnem zkoušky II. ročníku pilotní vojenské školy v Prostějově. Jejich výkony jsou pozoruhodné. Z 66 účastníků se umístil v celkovém pořadí O. Žanta na druhém místě. Karel Kopal na pátém místě. Těmto dvěma nadějným letcům přejeme na jejich nových působištích u svých pluků v Praze a Piešťanech hodně síly a štěstí za kteréžto součinosti mohou se z našich hochů stát dobří hrdinové vzduchu, kterých naše republika tolik potřebuje. Ota Žanta byl úspěšný kromě létání i v lyžařských závodech, ve kterých se často umisťoval na předních místech.

V předválečné čs. uniforměPo vyřazení a dovolené byl zařazen k 1. leteckému pluku.

V roce 1939 opouští Československo do Polska, odtud odplouvá na palubě "Chrobrého" do Francie. Po vypuknutí války létá operačně u 6. C 23/1 jako bombardovací pilot. Z Francie odlétá 18. června 1940 s několika dalšími letci v letounu Amiot 351 do Jugoslávie, poté se přes Řecko, Turecko, a sev. Afriku dostává do Anglie.

Zde byl 19. srpna 1941 presentován v čs. depotu RAF Wilmslow. Na začátku srpna byl 1942 zařazen do kursu č. 10 v No. 1429 COTF Woolfox Lodge jako první pilot. V Žantově posádce byli ještě Sgt Friedl, P/O Hanuš, Sgt Ludikar, Sgt Schwarz a Sgt Fonta. Kurs byl ukončen 21. listopadu 1942. Byl přidělen k 311. čs. bombardovací peruti a 13. prosince tohoto roku vykonal první operační let. Během působení "Třistajedenáctky" u Coastal Command vykonal 22 letů. Dne 13. března 1944, krátce před svými 29 narozeninami, se nevrátil z operačního letu.

Rodný dům O. Žanty ve Stanovém

Za svoji bojovou činnost byl vyznamenán: Čs. válečným kříľem 1939, Čs. medailí za chrabrost, Čs. medailí za zásluhy I. stupně in memoriam, Čs. vojenská pamětní medaile se štítky Francie, Velká Británie, Air Crew Europa Star in memoriam, Atlantic Star in memoriam, War medal in memoriam. 1. června 1991 byl povýšen na plukovníka letectva in memoriam.

novinky | životopisy | literatura | odkazy | kniha hostů
TOPlist